مطالب پزشکان - خوردگی
مهندس عارفه آزادمنش
متالورژی صنعتی
خوردگی آلومینیم
خوردگی دو فلزی : چون آلومینیوم یک فلز پست است خطر خوردگی دو فلزی در تماس مستقیم آن با یک فلز نجیب تر مثل فولاد وجود دارد . ولی شرط وقوع حمله٬ حضور یک الکترولیت در نقطه تماس است . لذا خوردگی دو فلزی در فضای بسته خشک به وجود نمی آید و خطر حمله خوردگی دو فلزی در اتمسفر
مهندس عارفه آزادمنش
متالورژی صنعتی
خوردگی سازه های دریایی
خسارت های خوردگی براساس آماری منتشر شده توسط مرکز تحقیقات خوردگی دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا (RPI) در هر ثانیه یک تن فولاد در اثر زنگ زدگی از میان می رود. از طرف دیگر انرژی مورد نیاز برای تولید یک تن فولاد نیز در حدود مصرف انرژی یک خانواده متوسط در مدت سه ماه می باشد، بنابراین در سطح دنیا تقریباً در هر یک دقیقه انرژی مصرفی سالانه یک خانواده متوسط در اثر خوردگی به هدر می رود. این در حالی است که از هر تن فولاد تولیدی در سطح جهانی
مهندس عارفه آزادمنش
متالورژی صنعتی
خوردگی فولاهای زنگ نزن نیتریده شده
بیشترین تحقیقات روی خواص خوردگی فولادهای پلاسما نیتریده شده روی فولادهای زنگ نزن انجام شده است . بهترین پاسخ به نیتریده کردن سطح فولادها هنگامی رخ میدهد که عناصر آلیاژی موجود در فولادها تمایل زیادی به نیتروژن داشته باشند که از جمله این عناصر میتوان از Cr ، Al ، Mo ، Mn ، V و Ti میباشند
مهندس عارفه آزادمنش
متالورژی صنعتی
حفاظت از خوردگی مواد با استفاده از فناوری نانو
خوردگی معمولاً در سطح مواد رخ داده و به واسطه واکنش با محیط، سبب تخریب آنها می‌گردد. راه‌های مختلفی جهت کاهش نرخ خوردگی و بهبود طول عمر مواد و وسایل وجود دارد؛ برخی روش‌هایی که امروزه به‌کار گرفته شده‌اند، شامل
مهندس عارفه آزادمنش
متالورژی صنعتی
خوردگی
تخریب فلزات با عوامل غیر خوردگی فلزات در اثر اصطکاک ، سایش و نیروهای وارده دچار تخریب می‌‌شوند که تحت عنوان خوردگی مورد نظر ما نیست.
مهندس عارفه آزادمنش
متالورژی صنعتی
ممانعت كننده ها Inhibitors
ممانعت كننده ها افزودنی هایی هستند كه با ایجاد تغییر و تحول بر روی سطح فلزات ، محیط و یا هر دو خوردگی را تحت كنترل در آورده ، شیوه عمل آنها ایجاد تغییرات در واكنش های آندی ، كاتدی و یا هر دو آنها است . ممانعت كننده های بسیار زیادی با تركیبات مختلف موجود می باشند
 
تبلیغات