دسته
دانلود کتب متالورژی
عناوین ثبت شده: 20 مورد
آخرين عنوان: 21 فروردين 1391
مطالب و مقالات
شکل دادن فلزات: مکانیک و متالورژی
رابرت کدل، ویلیام هاسفورد، محمدرضا افضلی (مترجم)
تهیه کننده: ازادمنش 21 فروردين 1391
مجموعه سوال های آزمون ورودی دکترای تخصصی (Ph.D) مهندسی متالورژی و مواد
مصطفی امیرجان
تهیه کننده: ازادمنش 21 فروردين 1391
فرهنگ دوسویه متالورژی و مواد (انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی)
محمدرضا افضلی
تهیه کننده: ازادمنش 21 فروردين 1391
Metal Detecting for a Paycheck: The Best Metal Detec...
By: Ralph Simpson
تهیه کننده: ازادمنش 5 فروردين 1391
Welding: Principles and Applications
By: Larry Jeffus
تهیه کننده: ازادمنش 5 فروردين 1391
Complete Bladesmith: Forging Your Way To Perfection
By: Jim Hrisoulas
تهیه کننده: ازادمنش 5 فروردين 1391
Iron Making in the Olden Times as instanced ....
By: H. G. (Henry George) Nicholls
تهیه کننده: ازادمنش 5 فروردين 1391
Automotive Welding: A Guide For Auto Body Welding
By: Donnie Smith
تهیه کننده: ازادمنش 5 فروردين 1391
راهنمای کوچک فولادهای ماشین سازی
هینز کسلر، عبدالله ولی نژاد (مترجم)، مصطفی اشرفی (ويراستار)
تهیه کننده: ازادمنش 26 اسفند 1390
آزمونهای غیرمخرب
ورنون جان، باری هال، مسعودرضا شاکری (مترجم)
تهیه کننده: ازادمنش 26 اسفند 1390
فرایندهای جوشکاری صنعتی [کلیات برق و آرگون]
محمدرضا علی همتی
تهیه کننده: ازادمنش 26 اسفند 1390
طراحی ماشینهای ابزار دستگاههای تراش، فرز و پرس
ورنر خارخوت، عبدالله ولی نژاد (مترجم)، فرشید شاه محمدی (مترجم)
تهیه کننده: ازادمنش 26 اسفند 1390
واژگان متالورژی (مواد): انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی
محمدرضا افضلی (ويراستار)، زهرا سلطانپوردهکردی (گردآورنده)
تهیه کننده: ازادمنش 26 اسفند 1390
روشهای ماشینکاری مدرن
جوزف آنتونی مک گو، فرزاد بیغال (مترجم)
تهیه کننده: ازادمنش 26 اسفند 1390
عملیات حرارتی کاربردی = Practical heat treatment
هوارد بویر، اسرافیل بشارت (مترجم)
تهیه کننده: ازادمنش 26 اسفند 1390
1 2
تبلیغات