دسته
عضویت در انجمن
عناوین ثبت شده: 5 مورد
آخرين عنوان: 3 مهر 1391
مطالب و مقالات
لینک دانلود فرم های عضویت در انجمن
تهیه کننده: ازادمنش 5 ارديبهشت 1391
مدارک مورد نیاز جهت عضویت حقوقی
تهیه کننده: ازادمنش 5 ارديبهشت 1391
مدارک مورد نیاز جهت عضویت حقیقی
تهیه کننده: ازادمنش 5 ارديبهشت 1391
عضويت در انجمن به طرق زير مي باشد:
1-7- اعضاء پيوسته: شامل مهندسان و متخصصان در رشته مهندسي متالورژي و مواد که در بخشهاي مختلف صنعتي و آموزشي بنحو موثري فعاليت نموده و يا مينمايند. بقیه در ادامه مطالب
تهیه کننده: ازادمنش 5 ارديبهشت 1391
تبلیغات