نمایش مطلب
آدرس انجمن

آدرس: تهران ، خيابان كارگر شمالي ،  بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد ، پرديس دانشكده‌هاي فني دانشگاه تهران ، دانشكده مهندسي متالورژي و مواد  ،  طبقه همكف  ،  انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران - 

صندوق پستي: 539-14455
تلفن:  88243531-88351950 - فاكس: 88351979  -  پست الكترونيكي:   info.imes@yahoo.com

انتشار: 3 خرداد 1395
تبلیغات