نمایش مطلب
عضویت و تمدید عضویت در انجمن و اشتراک مجله
افرادي كه تمايل دارند عضو انجمن شوند
 
شرايط عضويت حقيقي
مدارک مورد نياز جهت عضويت حقيقي
مدارک مورد نياز جهت عضويت :
1-  تكميل فرم عضويت    (براي دريافت فرم عضويت به ايميل     
metallurgy_society@yahoo.com    يک ايميل ارسال کرده تا فرم عضويت براي شما ارسال شود )
 2- سه قطعه عکس 4×3                             
3- يک برگ تصويرصفحه اول شناسنامه
 4- يک برگ تصوير آخرين مدرک تحصيلي دانشگاهي (براي دانشجويان دوره كارشناسي ارايه گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه)
5- فيش بانكي پرداخت حق عضويت به مبلغ 000/300 ريال  به شماره حساب جاري جام  43/13559302 نزد بانك ملت شعبه خيابان وليعصر نبش دكتر بهشتي كد 65441 به نام انجمن مهندسين متالورژي ايران (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت)
*  تذكر: انجمن از پذيرش وجه نقد و يا چك معذور است لذا براي پرداخت حق عضويت خود فقط از طريق سيستم بانكي اقدام فرماييد. لطفاً فرم عضويت را به دقت تكميل نموده و با مدارك كامل ارسال نماييد. بديهي است به درخواست هاي با مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد
 
شرايط عضويت حقوقي
مدارك لازم براي عضويت حقوقي در انجمن مهندسين متالورژي ايران:
1- تكميل فرم عضويت  (براي دريافت فرم عضويت به ايميل
metallurgy_society@yahoo.com يک ايميل ارسال کرده تا فرم عضويت براي شما ارسال شود )
 2- نصوير روزنامه رسمي آگهي تاسيس و آخرين تغييرات
 3- معرفي فعاليت شركت در قالب ارسال بروشور و كاتالوگ
4- فيش بانكي واريز حق عضويت ساليانه به مبلغ 000/500/2ريال (دو ميليون و پانصد هزار ريال) به حساب جاري جام بانك ملت به شماره 43/13559302  بانك ملت شعبه خيابان وليعصر نبش دكتر بهشتي كد 65441 به نام انجمن مهندسين متالورژي ايران (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت).
5-ارسال به ايميل metallurgy_society@yahoo.com
 
 
افرادي که خواهان تمديد عضويت مي باشند مي‌توانند كارت عضويت قبلي يا شماره عضويت خود را به همراه 2 قطعه عكس و فيش بانكي حق عضويت (فيش بانكي پرداخت حق عضويت به مبلغ 000/300 ريال به شماره حساب جاري جام 43/13559302 نزد بانك ملت شعبه خيابان وليعصر نبش دكتر بهشتي كد 65441 به نام انجمن مهندسين متالورژي ايران (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت)
)و پر کردن فرم تمديد عضويت (براي دريافت فرم تمديد به ايميل
metallurgy_society@yahoo.com يک ايميل ارسال کرده تا فرم عضويت براي شما ارسال شود ) اقدام به تمديد عضويت نمايند.
 
 
( افرادي كه عضو انجمن باشند نشريه بصورت رايگان براي آنها ارسال ميشود)
 
اما افرادي که فقط خواهان دريافت اشتراک مجله مي باشند با پر کردن فرم اشتراک (براي دريافت فرم اشتراک مجله به ايميل metallurgy_society@yahoo.com يک ايميل ارسال کرده تا فرم غضويت براي شما ارسال شود ) و ارسال ان به ادرس انجمن  مجله را دريافت نمايند
فيش بانكي بابت پرداخت حق اشتراك (ساليانه براي 4 شماره) به مبلغ
400/000 ريال(چهارصد هزار ريال )حساب جاري جام بانك ملت به شماره 43/13559302 بانك ملت شعبه خيابان وليعصر نبش دكتر بهشتي كد 65441 به نام انجمن مهندسين متالورژي ايران (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت).
افرادي كه نيز مي‌خواهند با انجمن در تماس باشند مي‌توانند مكاتبات پستي خود را از طريق صندوق پستي انجام دهند و براي تماسهاي تلفني با تلفن‌هاي انجمن كه در زير فرم درج شده است در تماس باشند
 

 

آدرس: تهران - خيابان كارگر شمالي - بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد- پرديس دانشكده‌هاي فني دانشگاه تهران -
دانشكده مهندسي متالورژي و مواد - طبقه همكف - انجمن مهندسين متالورژي ايران - صندوق پستي: 539-14455
تلفن: 1- 88243530 - فاكس: 88275709 - پست الكترونيكي: info_imes@yahoo.com 

 

انتشار: 3 مهر 1391
تبلیغات