اختصاصی انجمن
درباره انجمن
تعداد مطالب: 7
آخرین مطلب: 3 خرداد
دوره های آموزشی
تعداد مطالب: 0
آخرین مطلب: مطلب وارد نشده
اخبار انجمن
تعداد مطالب: 4
آخرین مطلب: 3 خرداد
همایش و کنگره ها
تعداد مطالب: 0
آخرین مطلب: مطلب وارد نشده
دانلود کتب متالورژی
تعداد مطالب: 20
آخرین مطلب: 21 فروردين
عضویت در انجمن
تعداد مطالب: 5
آخرین مطلب: 3 مهر
نرم افزار و Ebook
تعداد مطالب: 15
آخرین مطلب: 19 تير
فرصت های شغلی
تعداد مطالب: 0
آخرین مطلب: مطلب وارد نشده
دانلود جزوات متالورژی
تعداد مطالب: 9
آخرین مطلب: 15 مهر
مقاله ها و مطالب اعضا
جوشکاری
تعداد مطالب: 17
آخرین مطلب: 23 ارديبهشت
ریخته گری
تعداد مطالب: 14
آخرین مطلب: 11 خرداد
خوردگی
تعداد مطالب: 6
آخرین مطلب: 28 خرداد
شکل دادن
تعداد مطالب: 7
آخرین مطلب: 28 خرداد
متالورژی فیزیکی
تعداد مطالب: 16
آخرین مطلب: 21 فروردين
ثبت فعالیت و لینک
درصورتیکه فعالیت یا سایتی در زمینه ای مشترک با فعالیت های انجمن متالورژی دارید بسیار خرسند خواهیم شد تا شما را نیز معرفی نماییم. لطفا مشخصات خود را بر اساس فرم زیر وارد نمایید.
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
شرح فعالیت
لینک فعالیت مورد نظر
آدرس
تلفن تماس
تلفن همراه
پست الکترونیک
پیشنهاد همکاری
تبلیغات